แจ้งการจัดส่งสินค้า (เข้าชม 2214 ครั้ง)

มีลูกค้าหลายคนสงสัยว่าภัสดุภัณฑ์ไทยกับไปรษณีย์ต่างกันอย่างไร
คำตอบ  ไปรษณีย์ คือ ที่ทำการไปรษณีย์         ส่วน
             ภัสดุภัณฑ์ไทย  เป็นบริษัทขนส่ง ที่ รับ - ส่ง พัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศ  ให้แก่  
             ภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนบริษัทฯ  โดยที่  
   ลูกค้าสามารถรอรับสินค้าที่บ้านได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ทั่วประเทศ


เบอร์โทรสำหรับเช็คของกรณียังไม่ได้รับของ
พัสดุภัณฑ์ไทย(ปัตตานี)  ต้นทางที่ส่ง    073 - 348876   เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์
พัสดุภัณฑ์ไทย สำนักงานใหญ่              02 - 2492383   เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์

สาขาลาดกระบัง

 

Tel. 081-3681348 (คุณนีย์) , 093-5821823 (คุณซัน)
093-5822558  (ออฟฟิศ)
 Email : serene699@gmail.com